Адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров 73, ет. 1
тел.: (+359 2) 980 48 25, 987 33 60, факс: (+359 2) 986 09 11
Email: aval.in@ibn.bg
English
На фокус... Нашите големи партньори

Потвърждава проспект
08 декември 2016

 

Съобщение за успешно приключване на подписката за
08 ноември 2016

Начало на публичното предлагане
20 септември 2016

 

   София 12:10ч.  
  Ню Йорк 05:10ч.  
  Лондон 10:10ч.  
  Токио 18:10ч.  
  Валутни котировки  

COBOSБългарска фондова борса


Синергон Холдинг АД